Særlige kompetencer

Børneterapi/børnesamtaler
Englebørn forvandler sig ind imellem til dæmoner, og driver ellers velmenende og kompetente forældre til nogle grænser, de ikke anede eksisterede. Samtalerne foregår ved, at vi voksne taler sammen, uden at lægge pres på barnet for at deltage. Når voksne tager ansvar for familiesituationen, får barnet lyst til at deltage, og kan være forbløffende klarsynede på, hvad der foregår. Børn kan godt lide disse samtaler, fordi de føler sig set og hørt på deres egne præmisser, og ikke bliver presset til at komme med løsninger, som voksne kan forholde sig til.

Terapi og rådgivning til soldaterfamilier
Det kan være svært at leve med angsten for at miste sine kære, hvert eneste minut i døgnet. Det er vilkårene for pårørende til udstationerede soldater. Det er en angst, der ikke kan deles med soldaten, da man ikke vil øge hans eller hendes bekymring/dårlige samvittighed overfor familien. Det kan derfor være en god idé at tale sammen i et forum, hvor det er en familieterapeut/rådgiver, der styrer samtalen, og dermed holder fokus på det væsentlige.

Terapi og rådgivning til pårørende til fængslede
Familier til fængslede lever med skyld og skam hver eneste dag. De skal forholde sig til en anderledes hverdag med aftalte besøg, moralske opgør, aleneansvar for børnene og økonomiske udfordringer. Og ofte med stigmatiserende sladder. Familieterapi er en vej frem, som mange familier har stor glæde af, og er desuden en terapiform, der ikke forholder sig til den kriminalitet, der er begået - men i stedet til de ofre, den har efterladt sig.

Terapi og rådgivning til familier hvor der er psykisk sygdom
De familier, der lever med en ægtefælle eller et barn, der har en psykisk sygdom, lever et hårdt liv. Døgnets fireogtyve timer synes ofte ikke nok, og bekymring er en trofast følgesvend. Jeg har god erfaring med familieterapi, hvor den psykisk syge deltager i sine gode perioder. Og når den psykisk syge er i en dårlig periode, giver terapien familien mulighed for at samle kræfter hos terapeuten.

Terapi og rådgivning til familier hvor der er eller har været vold
I nogen familier er konflikterne nået helt derud, hvor man lader næverne tale i stedet for hjernen. Det betyder ikke, at man er holdt op med at elske hinanden. Det betyder, at man er havnet i et hul, der er meget svært at komme op af alene. Omgivelsernes reaktion er ofte foragt over, at man ikke afslutter forholdet, og 'bare' kommer videre med sit liv. Jeg tror, at man ofte kan komme videre sammen, hvis man får den rette hjælp.
Børnene i disse forhold lider lige så meget som de voksne, og fordi man jo er rollemodel for sine børn, er det måske på tide at få set grundigt på sit parforhold. Og få rettet op på den grænseoverskridende og ødelæggende adfærd, der ofte foregår fra begge parters side.

Kontakt mig for terapi og rådgivning

Kontakt