Familieterapi

Familieterapi:

Metoden er en intensiv samtalebehandling, hvor der gøres op med de mønstre og handlemåder i familiens samspil, der er hæmmende eller direkte ødelæggende for den enkeltes - og dermed familiens - velbefindende.

Familieterapi giver alle familiemedlemmer mulighed for at udtrykke personlige følelser, ønsker og behov. Det er derfor en god ide, at selv de mindre børn i familien deltager.

Familien afgør selv, hvem der er vigtige deltagere i et terapiforløb. Det er derfor muligt at inddrage både bedsteforældre, kusiner, onkler og tanter, hvis det er relevant for problemstillingen.

 

Familierådgivning:

Metoden er den samme som ved familieterapi, men adskiller sig ved, at her gives konkrete råd i forhold til løsning af et eller flere problemer. Det kan dog være svært at skille terapi og rådgivning helt ad, i det der altid vil indgå elementer af begge dele i samtalerne.

 

Familieterapi og rådgivning egner sig for eksempel til familier:

  • Hvor forældrene er bekymrede for barnets eller den unges trivsel
  • Hvor et familiemedlem har en psykisk sygdom
  • Hvor det volder problemer at få familien til at fungere med sammenbragte og fælles børn
  • Hvis familien skal skilles, og man ønsker en værdig afslutning
  • Efter et brud, når det fremtidige samarbejde skal tilrettelægges
  • Hvor børneopdragelsen er en udfordring, der overstiger forældrenes ellers gode intentioner
Citat: "Det var en fantastisk og også skræmmende oplevelse, at høre, særligt børnene, fortælle om hvordan det er at være en del af vores familie. Heldigvis fik vi gjort noget ved det, og fik "vendt skuden" i tide". Fam. Jørgensen

Jeg har klinik i Hillerød i Nordsjælland. Kontakt mig på 51 34 02 69 eller brug kontaktformularen.

Kontakt mig for terapi og rådgivning

Kontakt