Individuel terapi

Individuel terapi hjælper dig til at bryde negative mønstre, som afholder dig fra at komme videre i livet. Det er også en mulighed for at få større klarhed over din situation, så du bliver i stand til at træffe nogle mere hensigtsmæssige valg.

Når du går i terapi, har du mulighed for at få sat ord på nogle af de tunge og triste oplevelser, der for mange mennesker er en del af livet. De fleste, der går i terapi, oplever terapien som at få løftet en byrde fra deres skuldre.

Jeg kombinerer terapi og rådgivning så du allerede fra første time får nogle redskaber, som kan gavne dig i din videre udvikling.

En væsentlig del af det terapeutiske arbejde består i, at du lærer dine egne følelser bedre at kende. Følelserne udgør en slags menneskeligt navigationssystem, der fortæller os hvordan vi har det, hvad vi har brug for, og sætter gang i de mønstre, vi har lært tidligt i livet.

Gennem terapi kan du lære at finde ind til dine inderste ønsker og behov, så du kan blive bedre til at tage vare på dem, og dermed drage omsorg for dig selv.

Det er første skridt på vejen til større livsglæde og et mere tilfredsstillende liv.

Jeg har klinik i Sundhedscentret i Hillerød i Nordsjælland.

Kontakt mig for terapi og rådgivning

Kontakt