Til profesionelle

Til sagsbehandlere
Professionelle samarbejdspartnere kan aftale særlige forløb, hvor sagsbehandler er inddraget i det omfang, man ønsker. 
Ved afslutning af et forløb udfærdiges en statusrapport, der fremsendes og fremlægges mundtligt. 

Det vil være muligt, at jeg deltager i netværksmøder, skolemøder og øvrige relevante samarbejdsmøder.
Jeg arbejder tæt sammen med pædagoger, der er uddannet til  at omsætte terapeutiske tiltag i familiens dagligdag.

Til institutioner 
Jeg arbejder både med personaletræning og undervisning til medarbejdere, hvor institutionen ønsker at optimere det pædagogske arbejde. Forløbet planlægges individuelt, således at det opfylder institutionens særlige behov 

Supervision
Jeg superviserer medarbejdere både i forhold til sager og i forhold til egen intervention i forløb

Ledere superviseres både i forhold til ledelse af medarbejdere og i forhold til sig selv

Min teoretiske tilgang
Min tilgang til det terapeutiske behandlingsarbejde er neuroaffektiv og psykodynamisk med en narrativ tilgang i en systemisk ramme. 
Den neuroaffektive tilgang betyder, at jeg sætter terapien ind i en forståelsesramme, der tager afsæt i den følelsesmæssige udvikling af hjernen

Psykodynamisk terapi udspringer af psykoanalysen, som Freud grundlagde i forrige århundrede. Det er en tilgang, der har sit afsæt i samspillet mellem følelser, tanker og det ubevidste. Tanken er, at problemer/symptomer har rod i hele menneskets oplevelsesverden og personlige historie.

Den narrative tilgang er en metode, der sigter på at ændre automatisk negativ tænkning ved at fortælle personens historie på en anerkendende ressourcefuld måde. Det er en tilgang, der er beslægtet med kognitiv tænkning.

At jeg tilrettelægger terapi og rådgivning i en systemisk ramme betyder, at jeg ser både den enkelte person og familier som dele af større sammenhænge, der indbyrdes påvirker og er afhængige af hinanden.

Kontakt mig for terapi og rådgivning

Kontakt