Personaletræning

Personaletræning er et redskab der anvendes, når institutionen ønsker at tilpasse deres tilbud til udviklingen.

Det kan være at I ønsker at lægge hele jeres faglige tilgang om eller at justere og optimere det allerede eksisterende. Begge dele fører jeg jer igennem på et højt fagligt plan.

Typiske forløb kan være:
Et opstartsmøde hvor vi aftaler indhold og rammer
1-2-3 dage med undervisning og øvelser
Opfølgning 6 måneder efter 

Det er forløb, der planlægges ud fra den enkelte institutions mål og ressourcer og med udgangspunkt i jeres eksisterende rammer. 

Citat: " Vi har fået et fælles sprog efter denne personaletræning og vi oplever en større arbejdsglæde" Behandlingsunstututionen Ravnbjerghus, Als

Kontakt mig for terapi og rådgivning

Kontakt