Supervision

Jeg tilbyder fagpersonlig supervision til alle faggrupper. Supervisionen kan enten foregå individuelt eller i gruppe.  Supervisionen målrettes den enkeltes behov, og vi aftaler både indhold og varighed individuelt.

Supervision er et vigtigt redskab, der giver mulighed for at reflektere over egen praksis i arbejdet med andre mennesker. Det er midlet til at udvikle sig fagligt, bevare sit engagement og bidrage til trivslen på arbejdspladsen.

Udgangspunktet for supervisionen er problemstillinger og dilemmaer i arbejdet og hvor den enkelte oplever at "komme til kort". 

Jeg har erfaring med supervision i Kommunale ledergrupper, medarbejdere i institutioner, og individuel supervision til medarbejdere.

Indholdet er typisk:

  • En kombination af sagssupervision og supervisantens oplevelse af vanskelighederne
  • Vidensoptimering og reflektion

Kontakt mig for terapi og rådgivning

Kontakt